• head_banner_01

ສີ fluorescent

ບັດສີ ບັດສີ ຊື່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ CINO ລາຍລະອຽດ
0.02% ສະເໜີ Solvent Fluorescent Red 197 0.03% ສະເໜີ Solvent Fluorescent Red 197 ສະເໜີ Solvent Fluorescent Red 197 ສີແດງ 197 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.02% ສະເໜີຂາຍສານລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສແດງ 149 0.03% ສະເໜີຂາຍສານລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສແດງ 149 ສະເໜີຂາຍສານລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສແດງ 149 ທາດລະລາຍແດງ 149 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.025% ສະເໜີສີສົ້ມສານລະລາຍ 63 0.05% ສະເໜີສີສົ້ມສານລະລາຍ 63 ສະເໜີສີສົ້ມສານລະລາຍ 63 ທາດລະລາຍສີສົ້ມ 63 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.005% ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສານ​ລະ​ລາຍ fluorescent Green 5 0.01% ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສານ​ລະ​ລາຍ fluorescent Green 5 ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສານ​ລະ​ລາຍ fluorescent Green 5 ສີຂຽວ 5 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.025% ສະເໜີທາດລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສ ສີເຫຼືອງ 98 0.01% ສະເໜີທາດລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສ ສີເຫຼືອງ 98 ສະເໜີທາດລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສ ສີເຫຼືອງ 98 ທາດລະລາຍສີເຫຼືອງ 98 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.02% ສະເໜີສີ fluorescent Color Solvent Red 196 0.03% ສະເໜີສີ fluorescent Color Solvent Red 196 ສະເໜີສີ fluorescent Color Solvent Red 196 ທາດລະລາຍແດງ 196 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ