• head_banner_01

ສີ fluorescent

ບັດສີ ບັດສີ ຊື່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ CINO ລາຍລະອຽດ
0.02% Offer Solvent Fluorescent Red 197 0.03% Offer Solvent Fluorescent Red 197 ສະເໜີ Solvent Fluorescent Red 197 ທາດລະລາຍແດງ 197 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.02% Offer Solvent Fluorescent Red 149 0.03% Offer Solvent Fluorescent Red 149 ສະເໜີຂາຍສານລະລາຍຟລູອໍເຣສເຊສແດງ 149 ທາດລະລາຍແດງ 149 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.025% Offer Solvent Fluorescent  Orange 63 0.05% Offer Solvent Fluorescent  Orange 63 ສະເໜີສີສົ້ມສານລະລາຍ 63 ສົ້ມແກ້63 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ
0.005% Offer Solvent Fluorescent Green 5 0.01% Offer Solvent Fluorescent Green 5 ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສານ​ລະ​ລາຍ fluorescent Green 5 ສີຂຽວ 5 ເບິ່ງແບບຈໍາລອງ